PETER MÜLLER, STAPLERFAHRER
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
PETER MÜLLER, STAPLERFAHRER
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
PETER MÜLLER, STAPLERFAHRER
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
PETER MÜLLER, STAPLERFAHRER
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
PETER MÜLLER, STAPLERFAHRER
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
previous arrow
next arrow
Slider

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelem 

Köszönjük, hogy felkereste a SEISSENSCHMIDT weboldalát és érdekődik vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt! Személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra és tiszteletben tartjuk magánéletét. Személyes adatait kizárólag a jogszabályi adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően gyűjtjük és kezeljük. Jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetjük, hogyan gyűjtjük és használjuk az Önhöz kapcsolódó személyes adatokat, vagy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat.

Személyes adatok 

Személyes adat bármely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre  vonatkozó információ. Ezen információk közé tartozik például a név, lakcím, telefonszám, illetve születési dátum. Az az információ, amely nem kapcsolódik közvetlenül az Ön valódi személyazonosságához nem számít személyes adatnak.

Adatkezelő 

Személyes adatainak kezeléséért felelős:

SEISSENSCHMIDT GmbH
Daimlerstraße 11
D-58840 Plettenberg
(a továbbiakban Seissenschmidt)

Személyes adatok gyűjtése – eredete, mértéke, típusa

SEISSENSCHMIDT jellemzően közvetlenül Öntől gyűjti az adatokat. Fentiek során kizárólag azon személyes adatokat rögzítjük, amelyek szükségesek az adott cél eléréséhez (adattakarékosság elve). További információk megadása önkéntesen történik. Az általunk Öntől gyűjtött adatok típusa az Önnel fennálló kapcsolat természetétől függ. Ez az alábbiakat foglalhatja magába:

·    amennyiben Ön SEISSENSCHMIDT ügyfele vagy SEISSENSCHMIDT ügyfelének alkalmazottja vagy képviselője: az Ön teljes neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma, munkaköri feladatai valamint az Ön által folytatott tranzakciók részletei;

·    amennyiben Ön SEISSENSCHMIDT beszállítója vagy szolgáltatója vagy SEISSENSCHMIDT beszállítójának vagy szolgáltatójának alkalmazottja vagy képviselője: az Ön teljes neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma, munkaköri feladatai valamint az Ön által folytatott tranzakciók részletei;

·    amennyiben Ön állásra pályázó vagy alkalmazott: az Ön teljes neve, elérhetősége (ideértve lakcímét, telefonszámát, valamint e-mail címét), azonosító adatai, munkaköre megnevezése, korábbi munkahelyei és tanulmányaira vonatkozó adatait, referenciaszemélyek neve és elérhetősége, valamint egyéb a vonatkozó törvények által előírt vagy Ön által megadott személyes adat, információ.

·    amennyiben Ön weboldalunk látogatója webszerverünk átmenetileg, alapértelmezetten, lementi a látogató számítógép csatlakozási adatait, melyik weboldalunkat látogatja, látogatásának időpontját és időtartamát, a böngésző és operációs rendszer azonosítási adatait, valamint a weboldalt, amelyről érkezik. Ezen túlmenő személyes adatok, például név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím nem kerülnek gyűjtésre, kivéve, ha Ön ezen adatokat önkéntesen rendelkezésünkre bocsájtja;

·    SEISSENSCHMIDT Karrierközpontjának használata során a weboldalon vagy külső szolgáltatók által üzemeltetett hasonló online jelentkezési eszközön önkéntesen megadott személyes adatokat;

·    az Ön által a weboldalon nyomtatványok kitöltése során önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, ideértve a tájékoztatóinkra történő feliratkozást vagy bármely képzésünkön vagy egyéb rendezvényünkön való részvételt, egy termékünk vagy szolgáltatásunk próbaverziójának igénylését, egy termékünkre vagy szolgáltatásunkra történő rákeresést, illetve bármely egyéb tájékoztatás igénylését;

·    amennyiben felhasználói fiókot regisztrál vagy hoz létre nálunk, belépési és jelszavának adatait;

·    Üzeneteiben található személyes adatait, ha közösségi médiaoldalainkon

·    (Pld. Intranet, Munkatársi-App) önkéntesen tesz közzé;

·    a részünkre küldött üzeneteiben található személyes adatokat, például probléma bejelentése során, a weboldalt vagy annak tartalmát illető kérdések, aggodalmak illetve megjegyzések benyújtása során;

·    az időről időre kutatási céllal lefuttatott kérdőívekből származó személyes adatokat, amennyiben önkéntesen úgy dönt, megválaszolja kérdéseinket, részt vesz a kérdőív kitöltésében.

Önnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, amennyiben ezt vonatkozó jogszabály nem írja elő. Amennyiben azonban úgy dönt, hogy a kért információt visszatartja, úgy  előfordulhat, hogy nem fér hozzá a weboldalunkon nyújtott tartalmak és szolgáltatások mindegyikéhez.

SEISSENSCHMIDT harmadik féltől is gyűjthet Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez magába foglalhatja a személyes adatok gyűjtését az alábbi felektől:

·    üzleti partnereinktől;

·    bárkitől, aki az Ön nevében hivatalosan meghatalmazva jár el;

·    toborzóktól és munkaközvetítőktől; valamint

·    az Ön által állás megpályázása során biztosított referenciaszemélyektől.

A személyes adatok kezelésének célja és törvényessége

Az Önre vonatkozó általunk gyűjtött vagy Ön által biztosított személyes adatokat alábbi jogos

érdekeink céljából használjuk:

·    szerződés megkötése céljából, az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítése céljából valamint az Ön tájékoztatása, és az Ön által tőlünk igényelt termékek és szolgáltatások biztosítása céljából;

·    annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsunk egyéb általunk kínált termékről vagy szolgáltatásról, amelyek hasonlóak az Ön által megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint azokhoz, amelyekkel kapcsolatban érdeklődött, amennyiben hozzájárult, hogy e célból felvegyük Önnel a kapcsolatot;

·    belső üzleti és menedzsmenti folyamatok lefolytatásának céljából, például könyvelési vagy audit célokra;

·    munkaügyi célokra, amennyiben ez szükséges a munkaviszony létrehozását illető döntés során, a munkaviszony teljesítéséhez vagy megszüntetéséhez, vagy a vonatkozó munkaügyi jogszabályok, társadalombiztosítási és biztonsági rendeletek vagy kollektív szerződések által előírt jogi követelményeknek való megfelelés céljából;

·    kérdések megválaszolása, és panaszok kezelése céljából;

·    a weboldalak technikai adminisztrációjának céljából annak érdekében, hogy a weboldal biztonságos maradjon, valamint belső üzemeltetés céljából, ideértve a hibakeresést, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és felmérési célokat;

·    jogi kötelezettségek vagy rendeleti követelmények teljesítése céljából.

Személyes adatait kizárólag az adott célból kezeljük.

Hogyan kezeljük személyes adatait?

SEISSENSCHMIDT biztosítja, hogy személyes adatait kizárólag oly módon kezeljük, amely megvédi az Ön magánéletét. Személyes adatait elektronikusan és papíralapon kezeljük. Ennek során ragaszkodunk a biztonsági előírásokhoz adatainak védelme érdekében, valamint annak érdekében, hogy megelőzzük illetéktelen személyek az Ön adataihoz való hozzáférését. Átfogó technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük az elvesztéstől, manipulációtól, megsemmisítéstől és az illetéktelen hozzáféréstől. Személyes adatait biztonságos működési környezetbe mentjük el, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlesztésekkel és jogi követelményekkel összhangban.

Az adatkezelés és tárolás időtartama

Személyes adatait kizárólag azon időtartam során kezeljük, amíg azok szükségesek a vonatkozó cél teljesítéséhez, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségesek. Az Ön adatait tartalmazó dokumentumokat a jogi adattárolási követelményeknek megfelelően tároljuk. Amennyiben személyes adatainak törlését szeretné, azonnal töröljük, ha azok törlése nem ütközik semmilyen kötelező erejű adattárolási követelménybe.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik féllel, illetve harmadik félnek nem adjuk el, vagy részére nem továbbítjuk azokat, kivéve, ha ez a szerződés és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint kivéve, ha Ön ezt kifejezetten jóváhagyja.

Amennyiben személyes adatainak külső szolgáltató részére történő továbbítása szükséges egy szolgáltatás teljesítése vagy egy kérdés megválaszolása érdekében, minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, minden

adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezés teljesülését. Továbbá a Linamar kötelezi a külső szolgáltatókat minden vonatkozó jogi adatvédelmi jogszabály figyelembe vételére, a személyes adatok bizalmas kezelésére, valamint ezen adatok törlésére, amennyiben már nincs rájuk szükség.

Ezen kívül az Önre vonatkozó személyes adatokat megoszthatjuk egyéb a csoportunkba tartozó vállalattal, amennyiben ez üzleti vagy működési, valamint támogatási vagy folytonossági célokból kifolyólag szükséges. Az egész csoportra vonatkozó adatvédelmi szabályokat vezettünk be, valamint bevezettünk egy szabványosított biztonsági szintet annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságos kezelését biztosítsuk.

Gyermekek személyes adatai

Mivel a gyermekek magánszférájának védelme rendkívül fontos számunkra, nem gyűjtjük, valamint nem kezeljük 16 évnél fiatalabb személyek adatait jogi képviselőjük kifejezett engedélye nélkül. Amennyiben Önnek szülőként vagy gyámként tudomására jut, hogy gyermeke rendelkezésünkre bocsátotta személyes adatait, lehetősége van írásos érdeklődés benyújtására, amelyben kérheti a gyermeke által rendelkezésünkre bocsátott információk megtekintését és/vagy kérheti az adatok törlését.

Sütik használata

A sütik weboldalak, alkalmazások és szolgáltatások által létrehozott kis méretű szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra. Bizonyos esetekben sütiket használunk annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk Önnek, valamint, hogy weboldalainkat, alkalmazásainkat és szolgáltatásainkat még jobbá tehessük az Ön számára. A sütik nem okoznak kárt számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat.

Sütijeink lehetnek munkamenet sütik (session cookies) (átmeneti sütik, amelyek azonosítják és lekövetik a felhasználókat weboldalunkon, alkalmazásainkban vagy szolgáltatásainkban, és amelyek a böngésző bezárásakor vagy az alkalmazásban vagy szolgáltatásban folytatott munkamenet elhagyásakor törlésre kerülnek) vagy állandó sütik (sütik, amelyek lehetővé teszik weboldalaink, alkalmazásaink vagy szolgáltatásaink számára, hogy megjegyezzék preferenciáit a weboldalainkon, alkalmazásainkban vagy szolgáltatásainkban, és amelyek számítógépén vagy eszközén maradnak a böngésző bezárását követően, vagy az alkalmazásban vagy szolgáltatásban folytatott munkamenet elhagyását követően).

Alapbeállítás szerint a böngészők elfogadják a sütiket. E beállítások azonban megváltoztatásra kerülhetnek, amelyek értelmében teljes mértékben blokkolják a sütiket, vagy minden alkalommal értesíthetik a felhasználót, amikor alkalmazásra kerülnek. Minden böngésző beállításaiban részletes információ érhető el a sütikről, illetve a hozzájuk tartozó opciókról.

Google Analytics használata

Mi Google Analytics-et használunk, hogy weboldalunk használatát kielemezzük és oldalunkat folyamatosan javítsuk. A nyert statisztikák alapján így ajánlatunkat javítani tudjuk és Önnek mint felhasználónak, weboldalunkat érdekesebbé tehetjük. Google Analytics sütiket használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és ezáltal segít nekünk abban, hogy a web-oldalt ki tudjuk elemezni. Ezen a weboldalon Google Analytics egy bővítéssel „_anonymizeIp()“ kerül felhasználásra. Ezáltal a IP-címek rövidítve kerülnek további feldolgozásra. Egy személyes hivatkozás ezáltal ki van zárva. 

Itt is érvényes az alapelv: Az Ön hozzájárulása nélkül nem használunk sütiket. Amennyiben Önnek egy Google felhasználói fiókja is van, úgy Google Analytics ezen felül a számítógéptől független látogatói folyamatokat is ki tudja értékelni, melyet egy User-ID felhasználásával visznek végbe. Lehetősége van arra, hogy a felhasználói fiókján a „saját adataim” „személyes adataim” alatt a számítógétől független értékelést az oldal használata alatt deaktiválja. 

Közösségi média platformok

Azon külső közösségi média platformokon folytatott kommunikáció, részvétel és tevékenységek, amelyeken megtalálhat minket, ezen közösségi média platformok feltételeinek valamint adatvédelmi szabályzatainak értelmében történnek.

Ez a Weboldal közösségi gombokat használhat, amelyek segítségével a webtartalmat közvetlenül weboldalunkról oszthatja meg a közösségi média platformon. Amennyiben e közösségi gombokat használja, azt saját belátása szerint teszi – fontos figyelembe vennie, hogy a közösségi média platform lekövetheti és elmentheti a weboldal megosztásának kérelmét a közösségi média platform felhasználói fiókján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e közösségi média platformok saját adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek, amelyekért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. Kérjük, olvassa el e szabályzatokat mielőtt  személyes adatait megadja a fenti közösségi média platformokon.

Google Maps bevonása

Weboldalunkon Google Maps alkalmazását használjuk. Etáltal képesek vagyunk arra, hogy Önnek közvetlen a weboldalon interaktív térképet mutassunk, mely lehetővé teszi Önnek azt, hogy a  Google Maps térképfunkcióit kényelmesen használhassa. Hogy használja e Google Maps-et, az teljesen Önre van bízva. Felhívjuk a figyelmét arra,  hogy a Plug-in-alkalmazás használatával adatok, mint IP-cím, dátum a tudakozódás időtartama, web-oldal, ahonnan a tudakozódás érkezett, a továbbított adatmennyiség,  böngésző és a számítógép adatai, átadásra kerülnek. Ez megtörténik attól függetlenül, hogy Google Önnek egy felhasználói fiókot felajánl, melyen keresztül Ön belépett, vagy akkor is ha nem egy felhasználói fiókon keresztül lépett be. 

További információt az adatfeldolgozás céljáról, terjedelméről és a feldolgozás módjáról a Plug-in-alkalmazás, a Google Maps adatvédelmi  szabályzatában talál.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy Google Maps saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik. Nem vállalunk felelősséget vagy szavatosságot ezekért az irányelvekért. Kérjük vizsgálják meg az irányelveket, mielőtt személyes adatokat a Google Maps-nek tovább adnak. 

Linkek

Ezen a weboldalon linkek találhatók, melyekről más weboldalakra lehet lépni. Ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik harmadik felek adatfelhasználási gyakorlataira és  SEISSENSCHMIDT nem vállal felelősséget harmadik felek adatvédelmi gyakorlataiért, irányelveiért vagy cselekedeteiért. Kérjük olvassák el az individuális adatvédelmi irányelveket ezeken az oldalakon és döntsenek megalapozottan, hogy az adatvédelmi gyakorlatok alapján használni akarják az oldalt vagy sem.

További rendelkezések az EU-s állampolgárokat illetően

Európai állampolgárként Ön az (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének védelme alatt áll, amely az alábbi jogokat biztosítja:

·    tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről;

·    személyes adatainak javítása vagy törlése;

·    az adatkezelés korlátozása;

·    tiltakozás az adatkezelés ellen;

·    adathordozhatóság;

·    beleegyezésének visszavonása jövőbeni hatállyal, amennyiben beleegyezése

·    személyes adatai kezelésének előfeltétele volt; és

·    panasz benyújtása az adatvédelmi felügyelőhatósághoz:

·    Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önt érintő személyes adatok kezelése ellentétes a vonatkozó törvényekkel, panaszt nyújthat be a felügyelőhatóságnál. Az illetékes felügyelőhatóság az Ön lakhelyén található.

Az Ön szerepe

Adatainak és az Önhöz kapcsolódó személyes adatok biztonsága Öntől is függ. Ha létrehoztunk az Ön részére egy jelszót (vagy Ön választott egy jelszót), amely segítségével hozzáférhet a Weboldal bizonyos részeihez és/vagy szolgáltatásaihoz, Ön felelősséget vállal azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, ne ossza meg senkivel jelszavát.

Változások az adatvédelmi szabályzatban

Jogi és/vagy szervezési okokból alkalmanként szükséges változtatásokat végrehajtani vagy alkalmazni adatvédelmi szabályzatunkban. Kérjük, mindig az adatvédelmi szabályzatunk aktuális változatát vegye figyelembe.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése merül fel személyes adatainak gyűjtésével, kezelésével vagy

használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségen:

LINAMAR SEISSENSCHMIDT FORGING csoport Németország:

Alexandra Nies
datenschutz@seissenschmidt.com
Május 2018

IMPRESSZUM

Ügyvezető:
Dipl.-Kfm. Rüdiger Groos
Dale Schneidervezettünk

Close Menu